RÅDGIVNING - TILSTANDSRAPPORTER
3 x B Rådgivende Ingeniør ApS
Hammerensgade 1
1267 København K
Tlf. +45 70 20 21 40
Tlf: +45 30 30 30 87
CVR: 33 062 060

En tilstandsrapport er ingen garanti, og vigtig at forstå.
En tilstandsrapport er et dokument, som udarbejdes ved næsten alle hushandler i Danmark. Den oplyser mulige købere om væsentlige fejl ved huset, og tjener samtidig som grundlag for ejerskifteforsikringen.
Som køber skal man være klar over, at tilstandsrapporten har visse begrænsninger. Den beskæftiger sig kun med selve bygningernes tekniske forhold, ikke grunden, løsøre, husets indretning, installationer udenfor bygningen osv. Endvidere omfatter den ikke installationernes funktionsdygtighed eller æstetiske forhold, og hvis en skade blot er udtryk for sædvanligt slid og ælde eller er bagatelagtig, behøver den heller ikke at blive nævnt.
Samtidig kan 3 x B , som laver tilstandsrapporten, ikke opdage skjulte fejl og mangler - hvad enten det er et ødelagt gulv under tæppet, en muggen væg bag sofaen eller at jernbjælken over garageporten er helt rustet væk bag murstenene.
Heldigvis for huskøberen kan en ejerskifteforsikring i mange tilfælde netop træde ind og dække de skjulte fejl og mangler, men den dækker for eksempel ikke sædvanligt slid og ælde, så hvis man som huskøber ikke selv er bygningskyndig, kan det være fornuftigt at lade 3 x B bedømme de sandsynlige udgifter til vedligeholdelse af det hus, man gerne vil købe.
Som huskøber er det vigtigt at være klar over, at alle de fejl og mangler som er nævnt i tilstandsrapporten, skal man selv betale for at få rettet. Det kan selvfølgelig være et godt argument for at få prisen på huset sat ned.

I tilstandsrapporten bedømmes skaderne på en skala fra med seks trin:

  • IB - ingen bemærkninger
  • K0 - rent kosmetiske skader
  • K1 - mindre alvorlige skader, som ikke har indflydelse på bygningsdelens funktion
  • K2 - alvorlige skader, hvor bygningsdelens funktion vil svigte
  • K3 - kritiske skader, hvor bygningsdelens funktion vil svigte og hvor det kan medføre skader på andre bygningsdele
  • UN - undersøges nærmere, hvilket betyder at den bygningssagkyndige ikke kan overskue konsekvenserne af en fejl eller mangel.


Vær opmærksom på skadens omfang

Du bør være opmærksom på, om der foreligger en ordentlig beskrivelse af skadens omfang. Også selvom der er foretaget en bedømmelse udfra ovenstående skala. Det kan være dyrere at få udbedret en K2-skade end en K3-skade. Det kan der være flere årsager til.

Bemærk at et hus af ældre dato med eksempelvis en "pæn" tilstandsrapport, sammenlignes med huse af samme alder og type. Omvendt kan et nyt hus eller et hus af nyere dato risikere at få en kedelig tilstandsrapport.
Er der skader bedømt med UN, er det op til huskøberen selv at få afdækket omfang og konsekvenser, idet skaden kan vise sig at være dyr at afhjælpe.

Dette arbejde er 3 x B naturligtvist behjælpelig med.