REFERENCE
3 x B Rådgivende Ingeniør ApS
Hammerensgade 1
1267 København K
Tlf. +45 70 20 21 40
Tlf: +45 30 30 30 87
CVR: 33 062 060

Husrådgiver for selskabet, 3 x b har b.la. været tilkoblet med følgende opgaver:
Problemløsning ifb. hovedeentreprenørs konkurs, sammensætning af nyt "hold".
Fagtilysn, kontrol & opfølgning på disse, inden overdragelse til købere.
Udfærdigelse af fejl & mangelrappoter, opdatering & løbende kontrol.
Udfærdigelse af drifts & vedligholdelses planer.
Manden på pladsen, kontakt til ejere, entreprenøere, o.lig.
1 år´s gennemgang af boliger, udfærdigelse af fejl & mangelrapporter - kontrol & opfølgning efter udbedringBilleder på vej