REFERENCE
3 x B ApS
Rådgivende ingeniør & handelsfirma
Rådyrvænget 9
3450 Allerød
Tlf: +45 30 30 30 87
Fagtilysn, kontrol & opfølgning på disse, inden overdragelse til købere.
Udfærdigelse af fejl & mangelrappoter, opdatering & løbende opfølgninger.
Registering af fejl & mangler ved overdragelse til køber - opfølgning & kontrol af disse.
Manden på pladsen, kontakt til ejere, entreprenøere, o.lig.
1 år´s gennemgang af boliger, udfærdigelse af fejl & mangelrapporter - kontrol & opfølgning efter udbedring.Billeder på vej