REFERENCE
3 x B Rådgivende Ingeniør ApS
Hammerensgade 1
1267 København K
Tlf. +45 70 20 21 40
Tlf: +45 30 30 30 87
CVR: 33 062 060









Fagtilysn, kontrol & opfølgning på disse, inden overdragelse til købere.
Udfærdigelse af fejl & mangelrappoter, opdatering & løbende opfølgninger.
Registering af fejl & mangler ved overdragelse til køber - opfølgning & kontrol af disse.
Manden på pladsen, kontakt til ejere, entreprenøere, o.lig.
1 år´s gennemgang af boliger, udfærdigelse af fejl & mangelrapporter - kontrol & opfølgning efter udbedring.












Billeder på vej