PROBLEMLØSNING

Kong Haralds Park
3 x B Rådgivende Ingeniør ApS
Hammerensgade 1
1267 København K
Tlf. +45 70 20 21 40
Tlf: +45 30 30 30 87
CVR: 33 062 060

Byggeriets problemstillinger:
I stort set alle byggerier, om-/tilbygningssager og renoveringer opstår der større eller mindre problemer.

Disse problemer kan meget vel lukke en byggeplads ned i længere tid, hvis ikke man er indstillet på, at løse de opståede problemer – og det forholder sig desværre meget ofte sådan, at problemerne er eskaleret så meget, at hverken bygherre eller entreprenør, er specielt indstillet på, at søge en fornuftig løsning.
Meget ofte ender det enten med, at samarbejdet må ophæves eller problemerne løses med hjælp af jurister, evt. en retssag.
Alt dette koster en masse tid og penge, og slut resultatet er væsentligt fordyrende samt en overskredet tidsplan.
3 x B har over de senere år, udmærket sig i branchen ved, at være en rigtig god problemløser.
  • 3 x B er meget løsnings orienteret, mestre diplomatiet.
  • 3 x B er nok lidt anderledes tænkende.
  • 3 x B er dialogskabende.
  • 3 x B arbejder målrettet og fokuseret.
I de senere års byggeboom, har 3 x B været tilkoblet som problemløser på et stort antal byggesager. Alle med et godt slut resultat.