REFERENCE
3 x B Rådgivende Ingeniør ApS
Hammerensgade 1
1267 København K
Tlf. +45 70 20 21 40
Tlf: +45 30 30 30 87
CVR: 33 062 060

1 års fejl/mangel registering, løbende kontrol af udføret arbejder.
Løbende opfølgning af udestående fejl/mangler.
Varetagelse af bygherres interesser ifb. med syn og skøn sag. Gennemgang af registeret fejl/mangler, opfølgning på disse.
Bygherres rådgiver mht. udbedringsforslag, samt i alle forhold over for enterpernør.
Kontakt person og daglig "manden" på pladsen.